دپارتمان تحقیق و توسعه - R & D

• شرح وظایف
1- تحقیق برروی آخرین دانش روز مرتبط با صنعت ساختمان
2- تحقیق و توسعه و بروز رسانی فناوری های نوین
3- ارتباط مؤثر با دانشگاه های داخلی و خارجی
4- حمایت از مقالات و پایان نامه های علمی
5- ارتباط و تبادل نظر با واحدهایR & D سایر نهادهای دولتی و خصوصی
6- پیاده سازی برنامه های عملکردی
7- تهیه گزارشات خاص مدیریتی
8- تهیه فلوچارت های مدیریتی
9- بررسی قوانین و دستورالعمل های صادره
- از جمله فعالیت هایی که شرکت نوبن در این زمینه انجام داده شامل شرکت در نمایشگاه های مطرح داخلی و بین المللی از جمله Big5 ، انجام مذاکرات موفق با هیئت های بین المللی مختلف از جمله 22 شرکت ایتالیایی به انضمام شرکت دالی فرم ایتالیا که منجر به عقد قرارداد اخذ نمایندگی انحصاری این شرکت در ایران گردید.
- مذاکرات سازنده و اثر بخش با کشورهای حوزه CIS از جمله ترکمنستان، آذربایجان ، قرقیزستان و .......
- حضور موثر در معرفی هر چه بهتر سقف یوبوت از طریق مراجع ذیصلاح از جمله مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
- حضور موثر در سمینارها و همایش های داخلی و بین المللی
- بررسی قوانین و دستورالعمل های داخلی و انطباق آن با آیین نامه های بین المللی مرتبط با محصول

فارسی