دپارتمان بازرگانی و فروش

• امور نمایندگان
- آئین نامه نمایندگی
- لیست نمایندگان به تفکیک استانها
• پشتیبانی مهندسی
- هماهنگی بین کارفرما پروژه و دپارتمان های مختلف
- نگهداری و طبقه بندی اسناد مربوط به معاملات نظیر نقشه های اجرای کار و جداول زمانبندی(مستند سازی)
- اداره امور انبار و موجودی کالا از طریق دفتر مرکزی
- هماهنگی جهت دریافت سفارش کالاهای پروژه تا تحویل آن
• فروش
- خدمات پس از فروش
روش های متنوع فروش و خدمات یوبوت
شایان ذکر است موارد فوق بنا به درخواست و نظر کارفرما قابل تغییر و مذاکره می باشد.
بازاریابی

بازاریابی (B2B (business to business marketing

بازاریابی B2B چیست؟
بازاریابی B2B فروش محصول یا خدمات یک شرکت به شرکت دیگر می باشد که تاکتیک های بازاریابی B2B برهمان اصول اساسی بازاریابی مصرف تکیه می کند، اما با روشی مختص به خود اجرا می شود و با توجه به این مسئله که مصرف کنندگان محصولات را نه تنها با توجه به قیمت انتخاب می کند بلکه مواردی از قبیل محبوبیت، وضعیت و دیگر محرک های احساسی را نیز در نظر می گیرند در حالیکه تمامی خریداران B2B تنها قیمت و سود بالقوه محصول اهمیت دارد.
در بازار یابی B2B تجار مجبور به شناخت مشتریان و واسطه ها می باشند. در تجارت B2B هر آنچه که بتواند خرید و فروش را سرعت و سهولت بیشتری دهد از جمله شرکا و خدمات مرتبط با تجارت همچون تأمین کنندگان، خریداران، لجستیک، سرویس های بازرسی، کاربردهای نرم افزاری و........ در مکان واحدی جمع می گردند. یافتن راه های جدید برای ترویج روابط از طریق رسانه های اجتماعی در حال حاضر یک موضوع داغ در جهان و بازاریابی B2B است.
بازاریابی (B2C (Business to customer

بازاریابی B2C چیست؟

بازاریابی B2Cبه معنی ارتباط تجاری بین فروشنده و خریدار است، در این نوع بازاریابی در یک طرف فروشنده محصول و یا شرکت تجاری وجود دارد و در طرف دیگر خریدار محصول که ممکن است اشخاص عادی باشند، این مدل شاید بیشترین استفاده را برای افراد عادی داشته باشد. بیشترین فروشگاه های اینترنتی که می بینید و یا از آنها خرید میکنید بر پایه B2C عمل می کنند.

فارسی