سفر مدیرعامل گروه نوبن به ایتالیا به دعوت اتحادیه ونتو جهت بازدید از کارخانه دالی فرم و ۲۲ شرکت و واحد تولیدی ایتالیایی

نمایش همه

سفر مدیرعامل گروه نوبن به ایتالیا به دعوت اتحادیه ونتو جهت بازدید از کارخانه دالی فرم و ۲۲ شرکت و واحد تولیدی ایتالیایی

پس از سفر هیئت ایتالیایی از طرف اتحادیه ونتو ایتالیا در مارس 2015 و بررسی شرکت های فعال در حوزه ساختمان این هیئت از بین حدود 60 شرکت ایرانی، 11 شرکت را جهت بازدید از کارخانجات و شرکت های دانش بنیان ایتالیایی دعوت کردند.مدیرعامل گروه نوبن (علیرضا شعبانی) در این سفر 6 روزه، ضمن جلسات B 2 B با شرکت های ایتالیایی و بازدید از شرکت و کارخانه بزرگ دالی فرم نیز بازدید داشتند و از نزدیک خط تولید قطعات ساختمانی و قطعات پلیمری خودرو لامبورگینی و BMW را نیز بازدید نمودند.

فارسی