1مشاوره و امکان سنجی پروژه ها
دپارتمان فنی گروه نوبُن آماده ارائه مشاوره سازه ای از نظر جانمایی ستون ها و دیوار های برشی جهت بهینه شدن طراحی به مهندس معمار پروژه را دارد. این واحد با بررسی کامل فایلهای معماری امکان و یا عدم امکان استفاده از سیستم یوبوت در پروژه را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت وجود مزیت در پروژه شامل حذف ستون ها و یا تیرها و مزایای دیگر، اقدام به برآورد مصرف مصالح کل پروژه شامل مصرف آرماتور، بتن و همچنین برآورد ریالی پروژه با استفاده از سقف یوبوت می نماید. کارفرمایان محترم با بررسی بهتر می توانند هم ازنظر فنی و هم اقتصادی بهترین گزینه را برای پروژه خود انتخاب نمایند. *شایان ذکر است که این خدمات هیچ هزینه ای ندارد و کاملا رایگان است.
2طراحی، نظارت و اجرا
1- طراحی معماری قابل انطباق براساس شناخت و الگوی فناوری های نوین سازه ای
2-طراحی و محاسبات سازه ای براساس فناوری های نوین و نرم افزارهای تخصصی مرتبط با تکنولوژی های نوین از جمله نرم افزار تخصصی و انحصاری طراحی سقف یوبوت
-نظارت عالیه:
بازبینی و تأیید جزئیات اجرای پروژه- همکاری با مشاور طرح و مدیر پروژه – مطابقت اجرا با برآورد اولیه و نقشه اجرایی ابلاغ شده- حضور در جلسات کمیته های تخصصی، راهبردی در صورت نیاز- بررسی برنامه زمانبندی پروژه- بازدید موردی از پروژه ها
-اجرا:
- تعیین یک تشکل سازمان یافته برای کنترل مضاعف بر نحوۀ عملکرد مجریان
- سازوکار نحوه محاسبه ظرفیت و صلاحیت و چگونگی ارجاع کار به مجریان
- انتخاب و بکار گماردن مجری و سایر عوامل اجرایی تخصصی
3مهندسی ارزش( اقتصاد مهندسی)
مهندسی ارزش فرآیندی است که بر بهبود کارکرد یک محصول از نظر کیفیت ، زمان و گسترش دامنه کارکرد بدون افزایش هزینه ها متمرکز می شود. به دلیل بالا بودن هزینه پروژه های عمرانی، مطالعات و اجرا مهندسی ارزش در این پروژه ها بسیار حائز اهمیت است. هرسال بخش بزرگی از درآمد کشور صرف سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و ملی می شود. کاهش هزینه و زمان اجرای طرح ها در سه مرحلۀ مطالعه، طراحی و اجرا با حفظ و حتی بهبود کیفیت آنها با استفاده از مدیریت ارزش موجب استفاده بهینه از منابع محدود کشور و بازگشت زودتر سرمایه گذاری می شود.
4کنترل مضاعف
5برنامه ریزی و کنترل پروژه
6آموزش به نیروهای اجرایی
برگزاری دوره های آموزشی برای مجریان که توسط نمایندگی ها یا بصورت مستقل علاقه مند به اجرای محصولات این شرکت هستند.

English