مزایا

مزایای سیستم سقف یوبوت تنها محدود به بهبود سیستم سقف، میزان صرفه جویی در مصرف بتن و هزینه های ساخت دال نمی باشد. این سیستم دارای مزایای فراوانی در زمینه های مختلف نظیر معماری، فنی و مهندسی، اقتصادی، سهولت در اجرا، ایمنی و عایق بندی دارد.
اهم مزایای استفاده از یوبوت:
1- ایجاد دهانه های بزرگتر و کنسول بلندتر
2- امکان حذف تیرها و ایجاد دال تخت
3- کاهش ضخامت دال
4- امکان حذف آویزهای تیر
5- کاهش تعداد ستون ها و بهینه شدن ابعاد مقاطع
6- کاهش وزن کلی سازه و متعاقبا بهبود عملکرد سازه ای و لرزه ای (مقاومت بیشتر در برابر زلزله)
7- کاهش عمق خاکبرداری و پی
8- کاهش میزان لرزش، انتقال صوت و حرارت
9- امکان ایجاد بازشوهای بزرگ و نامنظم در سقف و ستون گذاری نامنظم
10- کاهش آلودگی محیط زیست
11- افزایش مقاومت دربرابر آتش سوزی

مزایای معماری:
مزایای معماری
• حذف تیرهای آویز و افزایش ارتفاع مفید طبقات
• کاهش تعداد ستون ها و ایجاد دهانه های بزرگتر
• کاهش وزن سقف نسبت به سیستم های سنتی مشابه و ایجاد کنسول های بلندتر
• ایجاد دال تخت و عدم نیاز به سقف کاذب
• عبور راحت تر تاسیسات از زیر سقف
• ایجاد فضاهای خلاقانه و پلان باز معماری
• ایجاد پلان های نامنظم و ستون گذاری نامنظم
• طراحی شکل ها و بازشوهای بزرگ در سقف
• تامین فضاهای بزرگتر برای مکان های پرجمعیت نظیر اماکن اداری، تجاری و مساجد

مزایای فنی و مهندسی:

مزایای فنی و مهندسی

 
 
از مهمترین مزایای فنی این سیستم می توان به نکات ذیل اشاره کرد:
• بهبود عملکرد لرزه ای (مقاومت بیشتر در برابر زلزله)
• کاهش وزن و در پی آن کاهش بارهای ثقلی و لرزه ای
• کاهش ابعاد ستون و ضخامت پی و انتقال مناسب بارهای وارده به سازه به دلیل سبک سازی
• عبور راحت تر تاسیسات از زیر سقف و کاهش اتصالات و زانویی ها در تاسیسات مکانیکی
• ایجاد مقاطع I شکل دال، افزایش ممان اینرسی و سختی سقف به دلیل وجود بلوک های یوبوت
• امکان تامین بازشو ها بدون ایجاد طبقه نرم و ضعیف، به دلیل سختی بالای سقف
• استفاده از دو شبکه آرماتور در سقف و ایجاد دیافراگم یکپارچه تر نسبت به سایر سیستم ها
• کنترل مناسب ارتعاش و خیز به دلیل صلبیت بالای ایجاد شده درسیستم سقف U-Boot

دال دوطرفه با مقطع I شکل

مقاطع I شکل دال

حذف آویز تیرها و کاهش اتصالات و زانویی ها در تاسیسات مکانیکی

دال دوطرفه با صلبیت بالا و یکپارچه

مزایای اقتصادی:

مزایای اقتصادی

• کاهش وزن سازه به دلیل بهینه شدن ابعاد مقاطع ستون ها و حذف تیرها
• افزایش تعداد پارکینگ ها و فضاهای با ارزش و پراهمیت
• کاهش مصرف بتن و آرماتور
• افزایش ارتفاع مفید هر طبقه با توجه به عدم وجود تیرها و آویزها و کاهش ضخامت سقف
• کاهش هزینه های اجرا به دلیل جایگذاری سریع تر و آسانتر بلوک ها و اجرای سقف
• قابلیت استفاده در سیستم Top-Down

 
 

روش Top-Down:

در این روش عموماً از دیوارهای دیافراگمی که به عنوان دیوار حفاظت گود (در زمین های سست) در ابتدا و قبل از آغاز عملیات گودبرداری احداث می شوند به عنوان دیوارهای اصلی سازه زیرزمینی استفاده می گردد. ستون های داخلی نیز قبل از اجرای عملیات گودبرداری با استفاده از یکی از سیستم های بارت های دیافراگمی، شمع های بتنی درجا و یا ستون های پیش ساخته بتنی یا فولادی اجرا گردیده و سپس نسبت به احداث سقف ها از بالاترین تراز به سمت پایین و خاکبرداری زیر هر سقف اقدام می گردد، در این روش سقف طبقات به عنوان سازه های دائمی هستند که جایگزین مهاربندهای افقی داخلی(استرات ها) یا سایر سیستم های مهاربندی می شوند و وظیفه مهار دیوارهای سازه نگهبان در برابر بارهای جانبی ناشی از خاک پشت و سایر سربارها را برعهده دارند.
• امکان ایجاد دهانه های بزرگتر با میزان ظرفیت باربری مشابه سیستم های رایج
• ایجاد سقف هایی با دهانه هایی مشابه سیستم های معمول و ظرفیت باربری بالاتر
• سهولت در حمل و نقل بلوک های یوبوت و وسایل و تجهیزات این سیستم
• حذف سقف کاذب و رسیدن به سطح نهایی صاف و صیقلی پس از قالب برداری
• امکان استفاده از سقف کاذب جهت عبور کردن تاسیسات و ایجاد سقف های متنوع

مزایای اجرایی:
مزایای اجرایی
• قابلیت اجرای آسان توسط تمام نیروهای اجرایی کشور
• عدم نیاز به ماشین آلات و تجهیزات خاص برای اجرا
• قابلیت اجرا توسط نیروهای اجرایی سیستم تیرچه بلوک
• حمل و نقل آسان بلوک ها و ابزارهای اجرای سقف
• قالب بندی هم سطح در زیر سقف به جهت حذف آویز تیرها
• مقاومت کافی بلوکهای یوبوت پیش از بتن ریزی و در هنگام اجرای سقف
• تردد آسان کارگران بر روی سقف پیش از بتن ریزی
• سهولت در جاگذاری و اجرای بلوک های یوبوت در سقف
عایق و ایمنی:
عایق و ایمنی
• کاهش انتقال حرارت سیستم دال یوبوت به دلیل ایجاد فضاهای حفره‌ای خالی در میان دال
• مقاومت در برابر آتش سوزی تا دمای 1000 درجه بیش از 3 ساعت
• عدم قابلیت اشتعال بلوک های یوبوت و کاهش انتقال حرارت از طبقه ای به طبقه دیگر
• عدم انتقال لرزش و ارتعاش طبقات به دلیل سختی بالای سیستم سقف
• کاهش چشمگیر انتقال صوت در میان طبقات به خاطر عایق بودن بلوک های یوبوت

کاهش چشمگیر انتقال صوت در میان طبقات

مقاومت در برابر آتش سوزی تا دمای 1000 درجه بیش از 3 ساعت

فارسی