کف سازی بتنی با سیستم ایگلو


این محصول تسریع کننده فرآیند ساخت کف معابر خواهد بود. همچنین این محصول یک سیستم تهویه اقتصادی و ساده را در دالهای حفره دار ایجاد می کند. فضای خالی زیر این دال، محل عبور تاسیسات و مهمترین ویژگی آن ایجاد عایق رطوبتی و رادون است.

سردخانه با سیستم ایگلو

این سیستم قابل استفاده برای ساخت محوطه هایی به منظور کنترل رطوبت و دما می باشد. به عنوان مثال انبارهای سرد و انبار مواد غذایی.

کف سازی بتنی با سیستم آتلانتیس

این سیستم به عنوان راه حل ایده آل برای بازسازی استخرهای شنا، مجموعه های تفریحی و یا ساخت استخر های جدید، در داخل استخرهای قدیمی پیشنهاد می شود.

سقف ایگلو

سقفی دارای شبکه های وسیع برای عبور دادن جریان هوا و تازه نگه داشتن محیط زیر سقف

عایق صوتی یوبوت

در ترکیب عایق های مخصوص صدا و سیستم ایگلو می توان سقف یا کفی کاملا عایق در برابر صدا داشت.

فارسی